Pravica do nadomestila v času odmora za dojenje

(od 1. 9. 2014)

Zakon uvaja nadomestilo v času odmora za dojenje eno uro dnevno do 18 meseca starosti na podlagi potrdila specialista pediatra. Pravico lahko uveljavlja mater, ki je zaposlena za poln delovni čas:

  • do devetega meseca z nadomestilom v višini 1/8 vrednosti minimalne plače po ZUTPG,
  • od 9-18 meseca s plačilom prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela vrednosti minimalne plače brez nadomestila po ZUTPG.