Socialnovarstvene storitve

Prva socialna pomoč

Če prvič potrebujete storitev CSD Cerknica, se lahko oglasite osebno ali po telefonu in uporabite storitev prva socialna pomoč na CSD Cerknica, vsak dan v poslovnem času.

Če se znajdete v stiski, imate težavo ali prvič potrebujete našo storitev, dobite v okviru prve socialne pomoči vse potrebne informacije, zato vljudno vabljeni.

Obrnite se na Center za socialno delo Cerknica, kličite 01 70 50 400

Osebna pomoč

Osebna pomoč obsega svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi posamezniku omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljševanje njegovih socialnih možnosti.

Pomoč družini

Pomoč družini za dom obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani ter pri skrbi za otroke in usposabljanju družine za opravljanje njene vloge v vsakdanjem življenju.

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.

Socialna preventiva

Socialna preventiva je prav tako ena izmed dejavnosti, ki jo na področju socialnega varstva izvajamo tudi pri nas. Načrtuje in finančno sofinancira jo država, v sladu z Zakonom o socialnem varstvu, Resoluciji o nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2006-2010 in drugi akti državnih in lokalnih organov, z namenom preprečevanje nastajanja socialnih težav posameznika, družine in skupine prebivalstva.