Predstavitev Centra

stavba 640x356 - Predstavitev Centra

Center za socialno delo Cerknica je javni socialno varstveni zavod za opravljanje dejavnosti socialnega varstva. Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija – 17.12.1992, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Temeljna naloga Centra za socialno delo je, da organizira in izvaja dejavnosti, s katerimi preprečuje ali odpravlja socialne stiske posameznikov, družin in posebnih skupin prebivalstva ter koordinira in usklajuje socialne akcije v lokalnem okolju zlasti tako, da sodeluje z vsemi drugimi (vladnimi in nevladnimi) izvajalci, ki so nosilci socialno varstvenih programov. Center za socialno delo je tudi nosilec javnih pooblastil, s čimer nas država pooblašča, da na podlagi zakona  odloča o določenih pravicah in dolžnosti oseb z namenom zaščite otrok in odraslih, ki sami ne morejo poskrbeti za svoje koristi. CSD Cerknica izvaja socialno varstveno dejavnost v skladu z aktom o ustanovitvi in Zakonom o socialnem varstvu, kot temeljnim zakonom. Dejavnost CSD se izvaja na podlagi še drugih aktov in predpisov, ki neposredno ali posredno urejajo področje delovanja CSD. Center za socialno delo Cerknica deluje na področju Upravne enote Cerknica, ki ima 16.669 prebivalcev, ki so naseljeni v  131 manjših naseljih, vaseh in zaselkih in obsega 482,8 km2, ter zajema naslednje občine:

  • Cerknica
  • Loška dolina
  • Bloke

Na naših spletnih straneh vam predstavljamo vsebino posameznih področij dela z namenom boljšega informiranja o našem delu in pomoči pri iskanju informacij o vaših pravicah.