Preventiva

Skupina za samopomoč osebam s težavami v duševnem zdravju

Skupina za samopomoč je namenjeno odraslim osebam, ki imajo težave v duševnem zdravju in so bile zaradi težav v duševnem zdravju invalidsko upokojene ali pa imajo zaradi težav v duševnem zdravju, po zaključeni hospitalizaciji, težave pri vključenju v okolje. Skupina je namenjena  tudi osebam, ki zaradi težav v duševnem zdravju  še niso bile  hospitalizirane,  a zaradi le teh zaznavajo osebne stiske.


 

Prostovoljstvo

Center za socialno delo Cerknica v okviru preventivnih programov vzpodbuja tudi prostovoljno delo, saj ima prostovoljno delo velik pomen za razvoj in prihodnost družbe. Prispeva k razvijanju solidarnosti in aktivnemu državljanstvu. Vsako leto več prostovoljcev nam pomaga ustvarjati svet po meri otrok.

Med naloge prostovoljk in prostovoljcev spadajo: družabništvo, sodelovanje v počitniškem programu, nudenje učne pomoči ter vzpostavitev zaupnega in prijateljskega odnosa z otrokom.

Od prostovoljk in prostovoljcev pričakujemo:

  • polnoletnost,
  • najmanj srednješolsko izobrazbo,
  • resnost, zanesljivost in odgovornost,
  • čas za opravljanje prostovoljnega dela vsaj eno šolsko leto,
  • redno poročanje o opravljenem delu in sodelovanje z mentorico/mentorjem,
  • delovanje v skladu z etičnim kodeksom.

 

Počitniški program

Projekt počitniškega in prostovoljnega dela spada v  preventivno dejavnost Centra za socialno delo Cerknica.

Počitniški program je projekt, ki ga izvaja Center za socialno delo že od leta 1993. Zadnjih nekaj let poteka strnjeno in v vseh treh občinah naenkrat. V občini Cerknica poteka v Cerknici, v občini Bloke v Novi vasi in v občini Loška dolina v Starem trgu.

Cilj in naš namen je ponuditi otrokom oziroma mladostnikom določene aktivnosti in možnost preživeti osem dni aktivnih počitnic, druženje s sovrstniki. Preko aktivnosti poskušamo v otrocih vzpodbuditi čim več kreativnosti, poguma za zastavljanje novih ciljev in drznosti za izboljšanje njihove samopodobe. Tako vsak otrok prispeva poseben pečat v skupini.

Čas izvajanja je v začetku meseca julija.

V počitniški program se v glavnem prijavijo otroci od zaključenega 1. razreda do zaključenega 8. razreda osnovne šole.


 

Skupina rejnikov

Na Centru za socialno delo Cerknica deluje skupina rejnikov, ki se srečuje enkrat mesečno v prostorih centra. Mesečna srečanja so sestavljena iz družabnega in strokovnega dela. Namenjena so druženju rejniških družin, seznanjanju z vsemi novostmi na področju rejništva, z vsemi aktivnostmi, s strokovnimi prispevki predvsem pa povezovanju med seboj. Udeležujemo se tudi različnih srečanj rejniških družin z drugih centrov, organiziramo izobraževalne izlete in pripravimo vsakoletno obdarovanje otrok ob zaključku leta.