Javna dela

Program Pomoč in varstvo za starejše, v Občini Loška dolina

Pomoč starejšim in drugim posebej ranljivim skupinam prebivalcev, dolgotrajno bolnim, pomoč v obliki pomoči na domu, pri gospodinjskih opravilih, pomoč pri vzpostavljanju socialnih stikov, prinašanje potrebščin iz trgovine, kosil, spremstvo ob vsakodnevnih aktivnostih, pomoč pri drugih fizičnih opravilih, varovanje starejših v prometu ipd. od 1.1.2015 do 31.12.2015

Program Pomoč in varstvo za starejše, v Občini Cerknica

Pomoč starejšim in drugim posebej ranljivim skupinam prebivalcev, dolgotrajno bolnim, pomoč v obliki pomoči na domu, pri gospodinjskih opravilih, pomoč pri vzpostavljanju socialnih stikov, prinašanje potrebščin iz trgovine, kosil, spremstvo ob vsakodnevnih aktivnostih, pomoč pri drugih fizičnih opravilih, varovanje starejših v prometu ipd. od 1.2.2015 do 31.12.2015

Program Družabništvo in spremljanje, v Občini Loška dolina

Družabništvo in pomoč starostnikom v dnevnem varstvu in centru dnevnih aktivnosti, pomoč pri organizaciji in izvedbi aktivnosti in prireditev (delavnice, predavanja, pogovorne skupine, srečanja, praznovanja, vadbe,…). Sodelovanje in pomoč pri organizaciji skupin za samopomoč in skupin prostovoljcev. Pomoč pri izvajanju programa v medgeneracijskem centru (informiranje, animiranje, koordiniranje, promocija, svetovanje, druženje, spremljanje, pomoč pri opravljanju vsakodnevnih opravil…). od 1.3.2015 do 31.12.2015

Program financira Zavod RS za zaposlovanje in naročnik javnega dela –občina. Izvajalec je Center za socialno delo Cerknica.