Novosti pri storitvi POMOČ NA DOMU

Od 1. 1. 2017 dalje Center za socialno delo Cerknica na območju občine Cerknica izvaja storitev pomoč na domu tudi med vikendi in prazniki.

Nova cena storitev pomoči na domu za neposrednega uporabnika na območju občine Cerknica od 1. 1. 2017 znaša:

  • 5,02 EUR na uro na delovni dan
  • 5,23 EUR na uro med vikendi in prazniki

Za območje občin Loška dolina in Bloke storitev pomoči na domu ostaja le med delovnimi dnevi. Tudi cene storitve ostajajo nespremenjene in sicer:

  • Bloke – 5,00 EUR na uro
  • Loška dolina – 3,75 EUR na uro

Več informacij lahko dobite pri Koordinatorici pomoči na domu Brigiti Knavs na tel. št. 01/ 70-50-405 ali preko e-pošte brigita.knavs@gov.si.