KLANJŠEK BOJANA – PREJEMNICA PRIZNANJA ZA DOLGOLETNO IN USPEŠNO IZVAJANJE REJNIŠKE DEJAVNOSTI v letu 2016

KLANJŠEK BOJANA – PREJEMNICA PRIZNANJA ZA DOLGOLETNO IN USPEŠNO IZVAJANJE REJNIŠKE DEJAVNOSTI v letu 2016

BOJANA rejnica leta 360x640 - KLANJŠEK BOJANA - PREJEMNICA PRIZNANJA ZA DOLGOLETNO IN USPEŠNO IZVAJANJE REJNIŠKE DEJAVNOSTI v letu 2016

Bojana Klanjšek izvaja rejniško dejavnost od leta 2009, od leta 2015 tudi kot poklic. V rejništvu ima trenutno štiri otroke, med njimi tri sorojence. Rejnica je pri svojem  delu visoko motivirana in svojemu poklicu resnično predana, kar je ob dejstvu, da gre za enoroditeljsko družino z dvema otrokoma, še posebej vredno izpostaviti. Otrokom, ki so nameščeni v rejništvo omogoča raznolike aktivnosti in jih pri tem vzpodbuja. Odkriva potenciale otrok in jim omogoča razvoj njihovih sposobnosti. Pogosto je pobudnica sodelovanja z institucijami, kadar se to izkazuje v korist otrok. Ob različnih priložnostih in dejanjih je dokazala, da je preudarna, samostojna in da se zna v težkih situacijah odločiti v dobro otrok. Pri tem se izkazuje njena odprtost za sprejemanje drugačnosti posameznikov. S svojim angažiranjem prispeva tudi k prepoznavnosti rejniške dejavnosti v svojem lokalnem okolju, kjer je aktivno vključena v skupino rejnic in rejnikov. Predlog za podelitev priznanja naši rejnici, sta podprla tudi Center za socialno delo Piran in center za socialno delo Trbovlje.

Na Centru za socialno delo Cerknica smo izjemno smo ponosni na našo našo rejnico Bojano in se ji ob tej priložnosti zahvaljujemo za ves trud!