Javna pooblastila

  • zakonska zveza
  • razmerja med starši in otroki
  • posvojitve
  • rejništvo
  • skrbništvo
  • delo z mladostniki
  • varstvo otrok s posebnimi potrebami
  • socialno varstvo starejših občanov
  • druga javna pooblastila