DODATNI OČETOVSKI DOPUST TUDI V LETU 2017

DODATNI OČETOVSKI DOPUST TUDI V LETU 2017

Očetje, ki imajo otroke mlajše od treh let so že v letu 2016 lahko vložili vlogo za uveljavljanje dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta, ki so ga preoblikovali iz pravice za neplačanega dopusta (25 dni »neplačanega dopusta).

V letu 2017 bodo očetje otrok, ki še niso dopolnili treh let, ponovno upravičeni do dodatnih dni očetovskega dopusta.

  • Če dodatnih 5 dni očetovskega dopusta v letu 2016 še niso koristili, ga bodo lahko izkoristili v strnjenem nizu 10 koledarskih dni (pod pogojem, da imajo še vsaj 50 koledarskih dni »neplačanega« dopusta in da otrok še ni dopolnil treh let).
  • V primeru, da je oče v letu 2016 že izrabil 5 dni plačanega očetovskega dopusta, pa bo lahko v letu 2017 ponovno vložil vlogo in bo upravičen še do 5 dni dopusta (če ima še vsaj 25 koledarskih dni »neplačanega« dopusta in otrok še ni dopolnil treh let).
  • V primeru, da je oče v letu 2016 že oddal vlogo vendar dopusta še ni izrabil, v letu 2017 pa bo ponovno oddal vlogo za še dodatne dni dopusta, se bo pravica preoblikovala v 10 koledarskih dni očetovskega dopusta.

Več podrobnosti in primerov pa najdete na tej povezavi (okrožnica Ministrstva ta delo družino, socialne zadeve in enake možnosti):  ocetovski-dopust

 

!POMEMBNO! Upravičenci do očetovskega dopusta morajo izrabiti dopust v strnjenem nizu 5/10 koledarskih dni (zaporedoma, tudi sobote, nedelje in praznike).