Category Archives: Vstopna stran

NOVOSTI GLEDE DRUŽINSKIH PREJEMKOV IN IZPLAČILO DODATKA ZA VELIKO DRUŽINO

S 17. 3. 2018 je v veljavo vstopila nova zakonodaja, ki prinaša spremembe na nekaterih področjih: POMOČ OB ROJSTVU OTROKA: za vse otroke, rojene od vključno 1. 1. 2018 je ta pravica ponovno univerzalna in ni več vezana na materialni položaj družine. Vlagatelji, ki vam je bila pomoč ob rojstvu po dosedanjih predpisih zavrnjena (ali vloge še niste oddali, otrok pa je rojen po 1. 1. 2018), lahko vlogo na pristojni center za socialno delo oddate še do 15. 5. 2018. POMOČ PRI NAKUPU VINJETE: vlogo lahko odda eden od staršev v družini z vsaj 4 otroci, ki ima v lasti ali v uporabi (leasing) vozilo, ki se razvršča v […]

Reorganizacija centrov za socialno delo: Na teren, bližje k ljudem

Socialna problematika, stiske in težave ljudi zahtevajo strokovno, hitro in učinkovito pomoč ter podporo v okviru javne službe. Za primerno obravnavo vse zahtevnejših potreb potrebujemo sodoben, strokoven in učinkovit sistem socialnega varstva. Z reorganizacijo centrov za socialno delo želimo odpraviti slabosti in pomanjkljivosti trenutne ureditve. Reorganizacija vključuje tri spremembe: uvedbo informativnega izračuna, socialno aktivacijo in novo organizacijsko strukturo. Z reorganizacijo uvajamo rešitve, ki prinašajo predvsem koristi uporabnikom storitev centrov za socialno delo po vsej Sloveniji. Z informativnim izračunom bodo postopki bolj pregledni, z opustitvijo obveznosti vsakoletnega obnavljanja letnih pravic pa tudi enostavnejši.  Z reorganizacijo se uvaja novost: informativni izračun, ki bo povečal transparentnost odločanja o pravicah iz javnih sredstev. Tako […]

PROSTOVOLJSTVO NA CSD

PROSTOVOLJSTVO NA CSD

CSD Cerknica k sodelovanju vabi prostovoljce, ki bi želeli in bili pripravljeni del svojega prostega časa nameniti udejstvovanju preko prostovoljnega dela (npr.  druženje in nudenje učne pomoči osnovnošolcem in srednješolcem). Za več informacij nas lahko pokličete na 01/ 70 50 400 ali 01/ 70 50 403.

NOVOSTI PRI STORITVI “POMOČ NA DOMU” v Cerknici in Loški dolini

NOVOSTI PRI STORITVI “POMOČ NA DOMU” v Cerknici in Loški dolini

Cenjene uporabnike storitve pomoči na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Cerknica, obveščamo, da s 1. 1. 2018 stopi v veljavo nova cena storitve na območju občine Cerknica in sicer 5,11 eur na uro ob delavnikih in 5,39 eur na uro med vikendi in prazniki. V Uradnem listu je bil objavljen Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvenih storitev v občini Cerknica, ki ga je sprejel občinski svet Občine Cerknica na 20. redni seji. Prav tako vas obveščamo, da s 1. 1. 2018 izvajamo pomoč na domu v občini Loška dolina tudi med vikendi in prazniki. Nova cena storitve znaša ne glede na delovni dan, vikend ali praznik 5,00 […]

OTROŠKI DODATEK V 7. IN 8. DOHODKOVNEM RAZREDU

OTROŠKI DODATEK V 7. IN 8. DOHODKOVNEM RAZREDU

S prvim januarjem 2018 se bodo tudi na področju otroških dodatkov končali varčevalni ukrepi, ki jih je leta 2012 uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Otroški dodatek bo ponovno uveden v 7. in 8. dohodkovnem razredu. Višina otroškega dodatka se sicer določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred, ki je določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve. Pravico do otroškega dodatka uveljavljate pri centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče. Pravico uveljavljate na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/Obr_8_45_net_2017.pdf  in jo ob izpolnjevanju pogojev pridobite s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Obvestilo za otroški dodatek in subvencijo vrtca

Obvestilo za otroški dodatek in subvencijo vrtca

Da starši ne bi po nepotrebnem vlagali vlog za subvencijo vrtca in še pomembneje, da ne bi pozabili na oddajo vloge, če jim pravica poteče, je MDDSZ pripravilo aplikacijo za vpogled v podatke o pravicah iz javnih sredstev. Povezava: https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/ Vpogled v podatke o priznanih pravicah iz javnih sredstev je možen na podlagi EMŠO in davčne številke, ob predhodni registraciji. Navodila: Pred prvim vpogledom v podatke se je potrebno registrirati. Registracijo izvedete s pomočjo gumba »Registriraj«. Za uspešno poizvedbo vnesite vaš EMŠO in geslo, ki ste ga izbrali pri registraciji. Nato izberite gumb »Poizvedba«. V kolikor ste pozabili geslo, ponovno izvedite registracijo s pomočjo gumba »Registriraj«.