Category Archives: Obvestila

POČITNIŠKI PROGRAM 2018

POČITNIŠKI PROGRAM 2018

Na Centru za socialno delo Cerknica je osemdnevni počitniški program za osnovnošolske otroke postal že tradicija. Letos smo ga organizirali že petindvajsetič. Organizirane aktivnosti v dopoldanskem času so dobrodošla in konstruktivna zapolnitev prostega časa otrok, saj odpade marsikatera starševska skrb in iskanje varstva. Poleg tega so tovrstne aktivnosti ena izmed idej, kako otroke in mladino spodbujati k vzpostavljanju osebnih in pristnih socialnih stikov, namesto vse pogostejšega »visenja« na tablicah in pametnih telefonih.  V letošnjem letu so se aktivnosti in dogodki odvijali od torka 26. 6. do četrtka 5. 7. in k udeležbi smo povabili vse osnovnošolske otroke od zaključenega prvega do zaključenega osmega razreda osnovne šole. Program smo ponovno zastavili […]

NOVOSTI GLEDE DRUŽINSKIH PREJEMKOV IN IZPLAČILO DODATKA ZA VELIKO DRUŽINO

S 17. 3. 2018 je v veljavo vstopila nova zakonodaja, ki prinaša spremembe na nekaterih področjih: POMOČ OB ROJSTVU OTROKA: za vse otroke, rojene od vključno 1. 1. 2018 je ta pravica ponovno univerzalna in ni več vezana na materialni položaj družine. Vlagatelji, ki vam je bila pomoč ob rojstvu po dosedanjih predpisih zavrnjena (ali vloge še niste oddali, otrok pa je rojen po 1. 1. 2018), lahko vlogo na pristojni center za socialno delo oddate še do 15. 5. 2018. POMOČ PRI NAKUPU VINJETE: vlogo lahko odda eden od staršev v družini z vsaj 4 otroci, ki ima v lasti ali v uporabi (leasing) vozilo, ki se razvršča v […]

PROSTOVOLJSTVO NA CSD

PROSTOVOLJSTVO NA CSD

CSD Cerknica k sodelovanju vabi prostovoljce, ki bi želeli in bili pripravljeni del svojega prostega časa nameniti udejstvovanju preko prostovoljnega dela (npr.  druženje in nudenje učne pomoči osnovnošolcem in srednješolcem). Za več informacij nas lahko pokličete na 01/ 70 50 400 ali 01/ 70 50 403.

NOVOSTI PRI STORITVI “POMOČ NA DOMU” v Cerknici in Loški dolini

NOVOSTI PRI STORITVI “POMOČ NA DOMU” v Cerknici in Loški dolini

Cenjene uporabnike storitve pomoči na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Cerknica, obveščamo, da s 1. 1. 2018 stopi v veljavo nova cena storitve na območju občine Cerknica in sicer 5,11 eur na uro ob delavnikih in 5,39 eur na uro med vikendi in prazniki. V Uradnem listu je bil objavljen Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvenih storitev v občini Cerknica, ki ga je sprejel občinski svet Občine Cerknica na 20. redni seji. Prav tako vas obveščamo, da s 1. 1. 2018 izvajamo pomoč na domu v občini Loška dolina tudi med vikendi in prazniki. Nova cena storitve znaša ne glede na delovni dan, vikend ali praznik 5,00 […]

OTROŠKI DODATEK V 7. IN 8. DOHODKOVNEM RAZREDU

OTROŠKI DODATEK V 7. IN 8. DOHODKOVNEM RAZREDU

S prvim januarjem 2018 se bodo tudi na področju otroških dodatkov končali varčevalni ukrepi, ki jih je leta 2012 uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Otroški dodatek bo ponovno uveden v 7. in 8. dohodkovnem razredu. Višina otroškega dodatka se sicer določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred, ki je določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve. Pravico do otroškega dodatka uveljavljate pri centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče. Pravico uveljavljate na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/Obr_8_45_net_2017.pdf  in jo ob izpolnjevanju pogojev pridobite s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Počitniški program 2017

Center za socialno delo Cerknica je letos že 24. organiziral »Počitniški program« za osnovnošolske otroke treh občin, Cerknice, Blok in Loške doline. Aktivnosti so na različnih lokacijah potekale od ponedeljka 26. 6. 17 do srede 5. 7. 17. Otrokom smo ponudili pester nabor aktivnosti, ki so pomenile zabaven zaključek šolskega leta hkrati pa sproščujoč uvod v šolske počitnice. Poleg tega so bile te aktivnosti priložnost za konstruktivno preživljanje prostega časa v dopoldanskem času, saj so se otroci lahko nekje zaposlili in starši zanje takrat niso potrebovali varstva. Program se je tradicionalno začel s spoznavnim dnem. Vaditelji so za otroke pripravili spoznavne igre, kjer so se spoznali in navezali stike. Sledil […]

Dodatek za veliko družino

Dodatek za veliko družino

  Obveščamo vas, da smo na CSD Cerknica pričeli s pošiljanjem odločb za dodatek za veliko družino, ki jih boste po pošti prejeli najkasneje do 24. 3. 17. Izplačilo dodatka za veliko družino pa bo 12. 4. 17. Do dodatka za veliko družino so upravičene družine, ki imajo tri ali več otrok.

Pomoč na domu

Center za socialno delo Cerknica že od leta 1995 izvaja socialnovarstveno storitev Pomoč družini na domu za območje občin: Cerknice, Loška dolina in Bloke. Pri pomoči na domu gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in podpore, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki. Storitev pomoč na domu obsega: gospodinjsko pomoč (nabavo živil, prinašanje toplega obroka), pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju, slačenju, umivanju…), pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanju socialne mreže z okoljem, s prostovoljci). Storitev pomoč na domu se izvaja med tednom med 7.00 in 15.00 uro. Od 1.1. 2017 pa se storitev […]

Novosti pri storitvi POMOČ NA DOMU

Od 1. 1. 2017 dalje Center za socialno delo Cerknica na območju občine Cerknica izvaja storitev pomoč na domu tudi med vikendi in prazniki. Nova cena storitev pomoči na domu za neposrednega uporabnika na območju občine Cerknica od 1. 1. 2017 znaša: 5,02 EUR na uro na delovni dan 5,23 EUR na uro med vikendi in prazniki Za območje občin Loška dolina in Bloke storitev pomoči na domu ostaja le med delovnimi dnevi. Tudi cene storitve ostajajo nespremenjene in sicer: Bloke – 5,00 EUR na uro Loška dolina – 3,75 EUR na uro Več informacij lahko dobite pri Koordinatorici pomoči na domu Brigiti Knavs na tel. št. 01/ 70-50-405 ali […]