Category Archives: Obvestila

PROSTOVOLJSTVO NA CSD

PROSTOVOLJSTVO NA CSD

CSD Cerknica k sodelovanju vabi prostovoljce, ki bi želeli in bili pripravljeni del svojega prostega časa nameniti udejstvovanju preko prostovoljnega dela (npr.  druženje in nudenje učne pomoči osnovnošolcem in srednješolcem). Za več informacij nas lahko pokličete na 01/ 70 50 400 ali 01/ 70 50 403.

NOVOSTI PRI STORITVI “POMOČ NA DOMU” v Cerknici in Loški dolini

NOVOSTI PRI STORITVI “POMOČ NA DOMU” v Cerknici in Loški dolini

Cenjene uporabnike storitve pomoči na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Cerknica, obveščamo, da s 1. 1. 2018 stopi v veljavo nova cena storitve na območju občine Cerknica in sicer 5,11 eur na uro ob delavnikih in 5,39 eur na uro med vikendi in prazniki. V Uradnem listu je bil objavljen Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvenih storitev v občini Cerknica, ki ga je sprejel občinski svet Občine Cerknica na 20. redni seji. Prav tako vas obveščamo, da s 1. 1. 2018 izvajamo pomoč na domu v občini Loška dolina tudi med vikendi in prazniki. Nova cena storitve znaša ne glede na delovni dan, vikend ali praznik 5,00 […]

Počitniški program 2017

Center za socialno delo Cerknica je letos že 24. organiziral »Počitniški program« za osnovnošolske otroke treh občin, Cerknice, Blok in Loške doline. Aktivnosti so na različnih lokacijah potekale od ponedeljka 26. 6. 17 do srede 5. 7. 17. Otrokom smo ponudili pester nabor aktivnosti, ki so pomenile zabaven zaključek šolskega leta hkrati pa sproščujoč uvod v šolske počitnice. Poleg tega so bile te aktivnosti priložnost za konstruktivno preživljanje prostega časa v dopoldanskem času, saj so se otroci lahko nekje zaposlili in starši zanje takrat niso potrebovali varstva. Program se je tradicionalno začel s spoznavnim dnem. Vaditelji so za otroke pripravili spoznavne igre, kjer so se spoznali in navezali stike. Sledil […]

Dodatek za veliko družino

Dodatek za veliko družino

  Obveščamo vas, da smo na CSD Cerknica pričeli s pošiljanjem odločb za dodatek za veliko družino, ki jih boste po pošti prejeli najkasneje do 24. 3. 17. Izplačilo dodatka za veliko družino pa bo 12. 4. 17. Do dodatka za veliko družino so upravičene družine, ki imajo tri ali več otrok.

Pomoč na domu

Center za socialno delo Cerknica že od leta 1995 izvaja socialnovarstveno storitev Pomoč družini na domu za območje občin: Cerknice, Loška dolina in Bloke. Pri pomoči na domu gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in podpore, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki. Storitev pomoč na domu obsega: gospodinjsko pomoč (nabavo živil, prinašanje toplega obroka), pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju, slačenju, umivanju…), pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanju socialne mreže z okoljem, s prostovoljci). Storitev pomoč na domu se izvaja med tednom med 7.00 in 15.00 uro. Od 1.1. 2017 pa se storitev […]

Novosti pri storitvi POMOČ NA DOMU

Od 1. 1. 2017 dalje Center za socialno delo Cerknica na območju občine Cerknica izvaja storitev pomoč na domu tudi med vikendi in prazniki. Nova cena storitev pomoči na domu za neposrednega uporabnika na območju občine Cerknica od 1. 1. 2017 znaša: 5,02 EUR na uro na delovni dan 5,23 EUR na uro med vikendi in prazniki Za območje občin Loška dolina in Bloke storitev pomoči na domu ostaja le med delovnimi dnevi. Tudi cene storitve ostajajo nespremenjene in sicer: Bloke – 5,00 EUR na uro Loška dolina – 3,75 EUR na uro Več informacij lahko dobite pri Koordinatorici pomoči na domu Brigiti Knavs na tel. št. 01/ 70-50-405 ali […]

KLANJŠEK BOJANA – PREJEMNICA PRIZNANJA ZA DOLGOLETNO IN USPEŠNO IZVAJANJE REJNIŠKE DEJAVNOSTI v letu 2016

KLANJŠEK BOJANA – PREJEMNICA PRIZNANJA ZA DOLGOLETNO IN USPEŠNO IZVAJANJE REJNIŠKE DEJAVNOSTI v letu 2016

Bojana Klanjšek izvaja rejniško dejavnost od leta 2009, od leta 2015 tudi kot poklic. V rejništvu ima trenutno štiri otroke, med njimi tri sorojence. Rejnica je pri svojem  delu visoko motivirana in svojemu poklicu resnično predana, kar je ob dejstvu, da gre za enoroditeljsko družino z dvema otrokoma, še posebej vredno izpostaviti. Otrokom, ki so nameščeni v rejništvo omogoča raznolike aktivnosti in jih pri tem vzpodbuja. Odkriva potenciale otrok in jim omogoča razvoj njihovih sposobnosti. Pogosto je pobudnica sodelovanja z institucijami, kadar se to izkazuje v korist otrok. Ob različnih priložnostih in dejanjih je dokazala, da je preudarna, samostojna in da se zna v težkih situacijah odločiti v dobro otrok. […]

Izplačila socialnih transferjev v letu 2017

Izplačila socialnih transferjev v letu 2017

V letu 2017 vlada obljublja izplačila socialnih transferjev na naslednje datume. Zneski bodo na računih prejemnikov do 16. ure. LEGENDA: OD – otroški dodatek DVD – dodatek za veliko družino DNO – dodatek za nego otroka PRO – pomoč ob rojstvu otroka SD – starševski dodatek DPID – delno plačilo za izgubljeni dohodek (vklj.s prisp.) SN – starševska nadomestila (vklj.s prisp.ter prisp.za neplačan očetovski dopust) KDČ – prisp.zaradi dela skrajšim del.čas.zaradi starševstva (vklj.tudi prisp.za upravič., ki varujejo 4 in več otrok) REJ – rejnine (vklj.s prisp.) ID – izvozne dajatve DS, ZOIS – državna in Zoisova štipendija DSP I. in II. – denarna socialna pomoč VD – varsteni odatek MESEC […]

Strokovno izpopolnjevanje naših delavcev

Slovenijo je 7. novembra obiskala znana psihoterapevtka mag. dr. Silvia Dirnberger-Puchner, vodilna predavateljica na področju, ki obsega tako delovna področja, odnose v podjetjih, kot delo s posamezniki in vso družino. V Sloveniji je predavala o Umetnosti spreminjanja življenja in poizkusila podati odgovor na vprašanje »Ali postajamo naši starši?«. Zanimivo predavanje je botrovalo temu, da so karte za predavanje v Cankarjevem domu pošle v pičlem dnevu. Kakovost predavateljice smo prepoznali tudi na Centru za socialno delo Cerknica, zato smo se  odločili za zelo modro potezo in združili prijetno s koristnim. Organizirali smo si avtobusni prevoz in se strokovnega predavanja udeležili vsi zaposleni s Centra za socialno delo Cerknica, socialne oskrbovalke pa […]