All posts by CSD Cerknica

Pomoč na domu

Center za socialno delo Cerknica že od leta 1995 izvaja socialnovarstveno storitev Pomoč družini na domu za območje občin: Cerknice, Loška dolina in Bloke. Pri pomoči na domu gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in podpore, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki. Storitev pomoč na domu obsega: gospodinjsko pomoč (nabavo živil, prinašanje toplega obroka), pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju, slačenju, umivanju…), pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanju socialne mreže z okoljem, s prostovoljci). Storitev pomoč na domu se izvaja med tednom med 7.00 in 15.00 uro. Od 1.1. 2017 pa se storitev […]

Novosti pri storitvi POMOČ NA DOMU

Od 1. 1. 2017 dalje Center za socialno delo Cerknica na območju občine Cerknica izvaja storitev pomoč na domu tudi med vikendi in prazniki. Nova cena storitev pomoči na domu za neposrednega uporabnika na območju občine Cerknica od 1. 1. 2017 znaša: 5,02 EUR na uro na delovni dan 5,23 EUR na uro med vikendi in prazniki Za območje občin Loška dolina in Bloke storitev pomoči na domu ostaja le med delovnimi dnevi. Tudi cene storitve ostajajo nespremenjene in sicer: Bloke – 5,00 EUR na uro Loška dolina – 3,75 EUR na uro Več informacij lahko dobite pri Koordinatorici pomoči na domu Brigiti Knavs na tel. št. 01/ 70-50-405 ali […]

KLANJŠEK BOJANA – PREJEMNICA PRIZNANJA ZA DOLGOLETNO IN USPEŠNO IZVAJANJE REJNIŠKE DEJAVNOSTI v letu 2016

KLANJŠEK BOJANA – PREJEMNICA PRIZNANJA ZA DOLGOLETNO IN USPEŠNO IZVAJANJE REJNIŠKE DEJAVNOSTI v letu 2016

Bojana Klanjšek izvaja rejniško dejavnost od leta 2009, od leta 2015 tudi kot poklic. V rejništvu ima trenutno štiri otroke, med njimi tri sorojence. Rejnica je pri svojem  delu visoko motivirana in svojemu poklicu resnično predana, kar je ob dejstvu, da gre za enoroditeljsko družino z dvema otrokoma, še posebej vredno izpostaviti. Otrokom, ki so nameščeni v rejništvo omogoča raznolike aktivnosti in jih pri tem vzpodbuja. Odkriva potenciale otrok in jim omogoča razvoj njihovih sposobnosti. Pogosto je pobudnica sodelovanja z institucijami, kadar se to izkazuje v korist otrok. Ob različnih priložnostih in dejanjih je dokazala, da je preudarna, samostojna in da se zna v težkih situacijah odločiti v dobro otrok. […]

Izplačila socialnih transferjev v letu 2017

Izplačila socialnih transferjev v letu 2017

V letu 2017 vlada obljublja izplačila socialnih transferjev na naslednje datume. Zneski bodo na računih prejemnikov do 16. ure. LEGENDA: OD – otroški dodatek DVD – dodatek za veliko družino DNO – dodatek za nego otroka PRO – pomoč ob rojstvu otroka SD – starševski dodatek DPID – delno plačilo za izgubljeni dohodek (vklj.s prisp.) SN – starševska nadomestila (vklj.s prisp.ter prisp.za neplačan očetovski dopust) KDČ – prisp.zaradi dela skrajšim del.čas.zaradi starševstva (vklj.tudi prisp.za upravič., ki varujejo 4 in več otrok) REJ – rejnine (vklj.s prisp.) ID – izvozne dajatve DS, ZOIS – državna in Zoisova štipendija DSP I. in II. – denarna socialna pomoč VD – varsteni odatek MESEC […]

Strokovno izpopolnjevanje naših delavcev

Slovenijo je 7. novembra obiskala znana psihoterapevtka mag. dr. Silvia Dirnberger-Puchner, vodilna predavateljica na področju, ki obsega tako delovna področja, odnose v podjetjih, kot delo s posamezniki in vso družino. V Sloveniji je predavala o Umetnosti spreminjanja življenja in poizkusila podati odgovor na vprašanje »Ali postajamo naši starši?«. Zanimivo predavanje je botrovalo temu, da so karte za predavanje v Cankarjevem domu pošle v pičlem dnevu. Kakovost predavateljice smo prepoznali tudi na Centru za socialno delo Cerknica, zato smo se  odločili za zelo modro potezo in združili prijetno s koristnim. Organizirali smo si avtobusni prevoz in se strokovnega predavanja udeležili vsi zaposleni s Centra za socialno delo Cerknica, socialne oskrbovalke pa […]

DODATNI OČETOVSKI DOPUST TUDI V LETU 2017

DODATNI OČETOVSKI DOPUST TUDI V LETU 2017

Očetje, ki imajo otroke mlajše od treh let so že v letu 2016 lahko vložili vlogo za uveljavljanje dodatnih 5 dni plačanega očetovskega dopusta, ki so ga preoblikovali iz pravice za neplačanega dopusta (25 dni »neplačanega dopusta). V letu 2017 bodo očetje otrok, ki še niso dopolnili treh let, ponovno upravičeni do dodatnih dni očetovskega dopusta. Če dodatnih 5 dni očetovskega dopusta v letu 2016 še niso koristili, ga bodo lahko izkoristili v strnjenem nizu 10 koledarskih dni (pod pogojem, da imajo še vsaj 50 koledarskih dni »neplačanega« dopusta in da otrok še ni dopolnil treh let). V primeru, da je oče v letu 2016 že izrabil 5 dni plačanega […]