All posts by CSD Cerknica

NOVA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA CSD S 1. 10. 18

NOVA ORGANIZACIJSKA STRUKTURA CSD S 1. 10. 18

Prvega oktobra bo začela veljati nova organizacijska struktura CSD, ki bo dosedanjih 62 centrov združila v 16 novih, pod katere bo spadalo 62 t. i. enot. Z uvedbo nove strukture se bo na ravni novoustanovljenega CSD organizirala skupna splošna služba, ki vključuje kadrovsko službo, računovodstvo in tehnično-administrativno službo. Prav tako se bo organizirala služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in skupna strokovna služba, ki bo vključevala službo za pomoč in koordinacijo in pomoč žrtvam, torej interventno službo in krizne centre. Zaradi organizacijskih sprememb, ki se bodo zgodile 1. 10., bo potrebna nadgradnja informacijskega sistema ISCSD, ki je podlaga za odločanje o pravicah iz javnih sredstev, kar pomeni nedelovanje sistema […]

POČITNIŠKI PROGRAM 2018

POČITNIŠKI PROGRAM 2018

Na Centru za socialno delo Cerknica je osemdnevni počitniški program za osnovnošolske otroke postal že tradicija. Letos smo ga organizirali že petindvajsetič. Organizirane aktivnosti v dopoldanskem času so dobrodošla in konstruktivna zapolnitev prostega časa otrok, saj odpade marsikatera starševska skrb in iskanje varstva. Poleg tega so tovrstne aktivnosti ena izmed idej, kako otroke in mladino spodbujati k vzpostavljanju osebnih in pristnih socialnih stikov, namesto vse pogostejšega »visenja« na tablicah in pametnih telefonih.  V letošnjem letu so se aktivnosti in dogodki odvijali od torka 26. 6. do četrtka 5. 7. in k udeležbi smo povabili vse osnovnošolske otroke od zaključenega prvega do zaključenega osmega razreda osnovne šole. Program smo ponovno zastavili […]

NOVOSTI GLEDE DRUŽINSKIH PREJEMKOV IN IZPLAČILO DODATKA ZA VELIKO DRUŽINO

S 17. 3. 2018 je v veljavo vstopila nova zakonodaja, ki prinaša spremembe na nekaterih področjih: POMOČ OB ROJSTVU OTROKA: za vse otroke, rojene od vključno 1. 1. 2018 je ta pravica ponovno univerzalna in ni več vezana na materialni položaj družine. Vlagatelji, ki vam je bila pomoč ob rojstvu po dosedanjih predpisih zavrnjena (ali vloge še niste oddali, otrok pa je rojen po 1. 1. 2018), lahko vlogo na pristojni center za socialno delo oddate še do 15. 5. 2018. POMOČ PRI NAKUPU VINJETE: vlogo lahko odda eden od staršev v družini z vsaj 4 otroci, ki ima v lasti ali v uporabi (leasing) vozilo, ki se razvršča v […]

Reorganizacija centrov za socialno delo: Na teren, bližje k ljudem

Socialna problematika, stiske in težave ljudi zahtevajo strokovno, hitro in učinkovito pomoč ter podporo v okviru javne službe. Za primerno obravnavo vse zahtevnejših potreb potrebujemo sodoben, strokoven in učinkovit sistem socialnega varstva. Z reorganizacijo centrov za socialno delo želimo odpraviti slabosti in pomanjkljivosti trenutne ureditve. Reorganizacija vključuje tri spremembe: uvedbo informativnega izračuna, socialno aktivacijo in novo organizacijsko strukturo. Z reorganizacijo uvajamo rešitve, ki prinašajo predvsem koristi uporabnikom storitev centrov za socialno delo po vsej Sloveniji. Z informativnim izračunom bodo postopki bolj pregledni, z opustitvijo obveznosti vsakoletnega obnavljanja letnih pravic pa tudi enostavnejši.  Z reorganizacijo se uvaja novost: informativni izračun, ki bo povečal transparentnost odločanja o pravicah iz javnih sredstev. Tako […]

PROSTOVOLJSTVO NA CSD

PROSTOVOLJSTVO NA CSD

CSD Cerknica k sodelovanju vabi prostovoljce, ki bi želeli in bili pripravljeni del svojega prostega časa nameniti udejstvovanju preko prostovoljnega dela (npr.  druženje in nudenje učne pomoči osnovnošolcem in srednješolcem). Za več informacij nas lahko pokličete na 01/ 70 50 400 ali 01/ 70 50 403.

NOVOSTI PRI STORITVI “POMOČ NA DOMU” v Cerknici in Loški dolini

NOVOSTI PRI STORITVI “POMOČ NA DOMU” v Cerknici in Loški dolini

Cenjene uporabnike storitve pomoči na domu, ki jo izvaja Center za socialno delo Cerknica, obveščamo, da s 1. 1. 2018 stopi v veljavo nova cena storitve na območju občine Cerknica in sicer 5,11 eur na uro ob delavnikih in 5,39 eur na uro med vikendi in prazniki. V Uradnem listu je bil objavljen Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvenih storitev v občini Cerknica, ki ga je sprejel občinski svet Občine Cerknica na 20. redni seji. Prav tako vas obveščamo, da s 1. 1. 2018 izvajamo pomoč na domu v občini Loška dolina tudi med vikendi in prazniki. Nova cena storitve znaša ne glede na delovni dan, vikend ali praznik 5,00 […]

OTROŠKI DODATEK V 7. IN 8. DOHODKOVNEM RAZREDU

OTROŠKI DODATEK V 7. IN 8. DOHODKOVNEM RAZREDU

S prvim januarjem 2018 se bodo tudi na področju otroških dodatkov končali varčevalni ukrepi, ki jih je leta 2012 uvedel Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Otroški dodatek bo ponovno uveden v 7. in 8. dohodkovnem razredu. Višina otroškega dodatka se sicer določi glede na uvrstitev družine v dohodkovni razred, ki je določen v odstotku od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Sloveniji za koledarsko leto pred vložitvijo zahteve. Pravico do otroškega dodatka uveljavljate pri centru za socialno delo, kjer imate stalno prebivališče. Pravico uveljavljate na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev: http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/sociala/Obr_8_45_net_2017.pdf  in jo ob izpolnjevanju pogojev pridobite s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge.

Počitniški program 2017

Center za socialno delo Cerknica je letos že 24. organiziral »Počitniški program« za osnovnošolske otroke treh občin, Cerknice, Blok in Loške doline. Aktivnosti so na različnih lokacijah potekale od ponedeljka 26. 6. 17 do srede 5. 7. 17. Otrokom smo ponudili pester nabor aktivnosti, ki so pomenile zabaven zaključek šolskega leta hkrati pa sproščujoč uvod v šolske počitnice. Poleg tega so bile te aktivnosti priložnost za konstruktivno preživljanje prostega časa v dopoldanskem času, saj so se otroci lahko nekje zaposlili in starši zanje takrat niso potrebovali varstva. Program se je tradicionalno začel s spoznavnim dnem. Vaditelji so za otroke pripravili spoznavne igre, kjer so se spoznali in navezali stike. Sledil […]

Dodatek za veliko družino

Dodatek za veliko družino

  Obveščamo vas, da smo na CSD Cerknica pričeli s pošiljanjem odločb za dodatek za veliko družino, ki jih boste po pošti prejeli najkasneje do 24. 3. 17. Izplačilo dodatka za veliko družino pa bo 12. 4. 17. Do dodatka za veliko družino so upravičene družine, ki imajo tri ali več otrok.