Monthly Archives: marec 2018

NOVOSTI GLEDE DRUŽINSKIH PREJEMKOV IN IZPLAČILO DODATKA ZA VELIKO DRUŽINO

S 17. 3. 2018 je v veljavo vstopila nova zakonodaja, ki prinaša spremembe na nekaterih področjih: POMOČ OB ROJSTVU OTROKA: za vse otroke, rojene od vključno 1. 1. 2018 je ta pravica ponovno univerzalna in ni več vezana na materialni položaj družine. Vlagatelji, ki vam je bila pomoč ob rojstvu po dosedanjih predpisih zavrnjena (ali vloge še niste oddali, otrok pa je rojen po 1. 1. 2018), lahko vlogo na pristojni center za socialno delo oddate še do 15. 5. 2018. POMOČ PRI NAKUPU VINJETE: vlogo lahko odda eden od staršev v družini z vsaj 4 otroci, ki ima v lasti ali v uporabi (leasing) vozilo, ki se razvršča v […]

Reorganizacija centrov za socialno delo: Na teren, bližje k ljudem

Socialna problematika, stiske in težave ljudi zahtevajo strokovno, hitro in učinkovito pomoč ter podporo v okviru javne službe. Za primerno obravnavo vse zahtevnejših potreb potrebujemo sodoben, strokoven in učinkovit sistem socialnega varstva. Z reorganizacijo centrov za socialno delo želimo odpraviti slabosti in pomanjkljivosti trenutne ureditve. Reorganizacija vključuje tri spremembe: uvedbo informativnega izračuna, socialno aktivacijo in novo organizacijsko strukturo. Z reorganizacijo uvajamo rešitve, ki prinašajo predvsem koristi uporabnikom storitev centrov za socialno delo po vsej Sloveniji. Z informativnim izračunom bodo postopki bolj pregledni, z opustitvijo obveznosti vsakoletnega obnavljanja letnih pravic pa tudi enostavnejši.  Z reorganizacijo se uvaja novost: informativni izračun, ki bo povečal transparentnost odločanja o pravicah iz javnih sredstev. Tako […]