Monthly Archives: avgust 2017

OBVESTILO O IZDAJI ODLOČB ZA OTROŠKI DODATEK, SUBVENCIJO VRTCA IN DRŽAVNO ŠTIPENDIJO

Spoštovani vlagatelji in vlagateljice vlog za otroški dodatek, subvencijo vrtca in državno štipendijo! Zaradi povečanega obsega vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev v mesecu avgustu bo pri izdaji odločb z veljavnostjo od 1. 9. 2017 lahko prišlo do zamude. To lahko pomeni zamudo v izplačilu sredstev, z ustreznim poračunom za nazaj, glede na datum oddaje vloge. V primeru subvencije vrtca pa lahko vrtci obračunajo akontacijo (na podlagi prejšnje odločbe oziroma v primeru prve vloge nek dogovorjen odstotek, ki ne bo pomenil prevelikega poračuna in obremenitve staršev), kar pomeni,da vam zaradi še neizdane odločbe ne bo potrebno plačati polne cene. Hvala za razumevanje!    

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Cenjene stranke obveščamo, da se z avgustom začenja čas oddaje vlog za štipendije. Za srednješolce vloge oddate v avgustu, študentje pa v septembru. Zaradi hitrejšega reševanja vlog in poenostavitev postopka priporočamo, da štipendisti vlogo oddajajo na lastnem obrazcu, ki vam ga v lažje iskanje prilagamo tukaj. VLOGA ZA ŠTIPENDIJO