Daily Archives: 23. 02. 2017

Pomoč na domu

Center za socialno delo Cerknica že od leta 1995 izvaja socialnovarstveno storitev Pomoč družini na domu za območje občin: Cerknice, Loška dolina in Bloke. Pri pomoči na domu gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in podpore, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki. Storitev pomoč na domu obsega: gospodinjsko pomoč (nabavo živil, prinašanje toplega obroka), pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju, slačenju, umivanju…), pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanju socialne mreže z okoljem, s prostovoljci). Storitev pomoč na domu se izvaja med tednom med 7.00 in 15.00 uro. Od 1.1. 2017 pa se storitev […]