Daily Archives: 11. 01. 2017

Novosti pri storitvi POMOČ NA DOMU

Od 1. 1. 2017 dalje Center za socialno delo Cerknica na območju občine Cerknica izvaja storitev pomoč na domu tudi med vikendi in prazniki. Nova cena storitev pomoči na domu za neposrednega uporabnika na območju občine Cerknica od 1. 1. 2017 znaša: 5,02 EUR na uro na delovni dan 5,23 EUR na uro med vikendi in prazniki Za območje občin Loška dolina in Bloke storitev pomoči na domu ostaja le med delovnimi dnevi. Tudi cene storitve ostajajo nespremenjene in sicer: Bloke – 5,00 EUR na uro Loška dolina – 3,75 EUR na uro Več informacij lahko dobite pri Koordinatorici pomoči na domu Brigiti Knavs na tel. št. 01/ 70-50-405 ali […]

KLANJŠEK BOJANA – PREJEMNICA PRIZNANJA ZA DOLGOLETNO IN USPEŠNO IZVAJANJE REJNIŠKE DEJAVNOSTI v letu 2016

KLANJŠEK BOJANA – PREJEMNICA PRIZNANJA ZA DOLGOLETNO IN USPEŠNO IZVAJANJE REJNIŠKE DEJAVNOSTI v letu 2016

Bojana Klanjšek izvaja rejniško dejavnost od leta 2009, od leta 2015 tudi kot poklic. V rejništvu ima trenutno štiri otroke, med njimi tri sorojence. Rejnica je pri svojem  delu visoko motivirana in svojemu poklicu resnično predana, kar je ob dejstvu, da gre za enoroditeljsko družino z dvema otrokoma, še posebej vredno izpostaviti. Otrokom, ki so nameščeni v rejništvo omogoča raznolike aktivnosti in jih pri tem vzpodbuja. Odkriva potenciale otrok in jim omogoča razvoj njihovih sposobnosti. Pogosto je pobudnica sodelovanja z institucijami, kadar se to izkazuje v korist otrok. Ob različnih priložnostih in dejanjih je dokazala, da je preudarna, samostojna in da se zna v težkih situacijah odločiti v dobro otrok. […]