Daily Archives: 23. 12. 2014

Nasilje se ne konča samo od sebe.

Nasilje se ne konča samo od sebe.

NASILJE SE NE KONČA SAMO OD SEBE. NASILJE SE STOPNJUJE. NASILJE JE KRŠENJE TEMELJNIH ČLOVEKOVIH PRAVIC.  NASILJE JE KAZNIVO DEJANJE.  ZA NASILJE JE ODGOVOREN TISTI, KI GA IZVAJA.  ZA NASILJE NI OPRAVIČILA.  NASILJE JE IZRAŽANJE MOČI IN NADZORA.  VSAKA PETA ŽENSKA V SLOVENIJI TRPI ZARADI NASILJA. POMEMBNO JE, DA VESTE:  Nasilje ni samo, če vas partner pretepa, ampak je tudi če vas zmerja, ponižuje, razbija stvari, vas prisiljuje v spolne odnose, vam grozi, vas ustrahuje…  Partner ni nasilen zato, ker je brezposeln, ker ima težave z alkoholom, ker je preobremenjen, ampak zato, ker meni, da ima pravico biti nasilen, ker mu nasilje koristi, ker z njim doseže, kar hoče. Partner, […]

Sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

Sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev

1. Upravičenec do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu družinskega pomočnika mora centru za socialno delo sporočiti vsa dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali je zanjo izvedel. 2. Upravičenec do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca mora centru za socialno delo v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali je zanjo izvedel, sporočiti samo naslednje […]

Obvestilo za otroški dodatek in subvencijo vrtca

Obvestilo za otroški dodatek in subvencijo vrtca

Da starši ne bi po nepotrebnem vlagali vlog za subvencijo vrtca in še pomembneje, da ne bi pozabili na oddajo vloge, če jim pravica poteče, je MDDSZ pripravilo aplikacijo za vpogled v podatke o pravicah iz javnih sredstev. Povezava: https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/ Vpogled v podatke o priznanih pravicah iz javnih sredstev je možen na podlagi EMŠO in davčne številke, ob predhodni registraciji. Navodila: Pred prvim vpogledom v podatke se je potrebno registrirati. Registracijo izvedete s pomočjo gumba »Registriraj«. Za uspešno poizvedbo vnesite vaš EMŠO in geslo, ki ste ga izbrali pri registraciji. Nato izberite gumb »Poizvedba«. V kolikor ste pozabili geslo, ponovno izvedite registracijo s pomočjo gumba »Registriraj«.